Projekt

Prace projektowe rozpoczynamy od pomiaru projektowanych pomieszczeń, a następnie przygotowujemy kilka wersji układu przestrzenno-funkcjonalnego. Jest to niewątpliwie najistotniejszy etap pracy, który decyduje o sukcesie realizacji.

Spotkanie i rozmowa z inwestorem umożliwiają nam dobranie układu najbardziej adekwatnego dla Jego stylu życia, przyzwyczajeń i upodobań.

Przygotowujemy rysunki wybranego układu z ewentualną przebudową zarówno ścian, instalacji wodno-kanalizacyjnych, zmianą układu punktów oświetleniowych i przełączników. Jeżeli pojawia się konieczność, to konsultujemy układ z architektem lub konstruktorem.
Następnie przygotowujemy wizualizację projektowanych wnętrz.
Dobieramy stolarkę okienną i drzwiową. Zawsze opieramy się na próbnikach wybarwień producenta co znacznie ułatwia inwestorowi podjęcie decyzji.

Projektujemy także kominki, które pojawiają się w większości naszych realizacji. Dobieramy materiały wykończeniowe i opracowujemy rysunki dla wykonawcy.
Przygotowujemy szczegółowe projekty kuchni i łazienek z rysunkami rozmieszczeń płytek i podwieszeń sufitu. Dobieramy glazurę, terakotę, ceramikę i armaturę sanitarną. Sporządzamy spis materiałów do zamówienia oraz ich wycenę.

Dzięki wieloletniej działalności i współpracy z wiodącymi markami handlowymi, przy kompleksowych zakupach materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych, negocjujemy rabaty dla naszych klientów.
Wybieramy meble (gotowe lub realizowane na specjalne zamówienie), dobieramy oprawy oświetleniowe i materiały wykończenia okien. Ten etap wiąże się z wyjazdami do specjalistycznych sklepów lub wyborem w trakcie spotkania z inwestorem na podstawie próbników producenta.
Przez cały okres trwania realizacji mamy stały kontakt z wykonawcami i kontrolujemy zgodność realizacji z projektem.